Мапа

Filter od

Рудо

На подручју општине постоје бројни локалитети некропола и стећака, који нису довољно истражени и испитани. Цијели крај је везан за име и дјело Мехмед-паше Соколовића, који је рођен у Соколовићима, у непосредној близини Рудог. Неколико спомен обиљежја у његовом родном мјесту (џамија, спомен чесма, родна кућа/ према предању) само су увод у велику заоставштину задужбинара моста-Ћуприје на Дрини у Вишеграду.

Остали важни објекти из културно-историјског наслеђа су: манастири, цркве, џамије и и историјска обиљежја из Првог и Другог свјетског рата.

Видови туризма које општина Рудо нуди су: ловни, ријечни, риболовни и сеоски.

У оквиру регионалног пројекта „Интегрални приступ развоју туризма Горњо-Дринске регије“који је подржан средствима Европске Комисије изграђен је бродић назван „Водени Ћиро“ капацитета 12 особа, урађен у духу старих пароброда а подсјећа на ускотрачног Ћиру, који је био први воз на простору старе Југославије. Пловидба „Воденим Ћиром“ линијом пружања пруге, на потезу Сетихово- Стргачина-Бродар- Међеђа- Устипрача, незабораван је доживљај и својеврстан искорак како у нетакнуту природу спектакаларног кањона, тако и у богату историју овог краја.

Ријека Лим богата је рибом – шкобаљ, мрена, плотица, младица, а планина Варда станиште је бројних врста дивљачи. Најчешћи примјерци су: дивље свиње, срнећа дивљач, зечеви.

Ток ријеке Лим, такође, је погодан за рафтинг.