Rijeka Ribnik

 

Mušičarski revir na rijeci Ribnik se proteže od samog izvora pa sve do ušća u rijeku Sanu. Rijeka u selu Ribniku poprima karakteristike kraške vode. Obale postaju mekše i zemljanije, a vodeno bilje i alge zauzimaju više od 50 % riječnog dna.

Ove trave su staništa velikog broja račića koji su primarni u prehrani lipljana i pastrmke. Upravo ovaj dio rijeke omogućava lagan i dobar prilaz svim dijelovima njenog toka.

Pravila ribolova na mušičarskom reviru na rijeci Ribnik su u skladu sa sportskom etikom po principu “uhvati i pusti” na jednu muhu, korištenjem udice bez kontra kuke.

Po svojoj ljepoti, bogastvu flore i faune, rijeka Ribnik zasigurno spada u sam vrh evropskih top destinacija mušičarskog ribolova.