Pećina Ledena

Ledena pećina se nalazi na 15 km od Ribnika,  tačnije u mjestu Vučija poljana. Unutrašanjost ove pećine nije još dovoljno istražena i takođe predstavlja jedan interesantan speleološki fenomen. Pećina se nalazi na nadmorskoj visini od preko 1200 m i okružena je bujnim četinarskim šumama.

Ime je dobila zbog velikih količina padavina koje se sakupljaju u samoj pećini tokom zimskih mjeseci i usljed niskih temperatura pretvaraju u led. Ove količine leda i snijega u unutrašnjosti pećine mogu da se održe i tokom ljetnih mjeseci .