Mačkića pećina

Mačkića pećina se nalazi udaljena od naselja Sitnica oko 10 km, a ime je dobila po selu Mačkići, koje se nalazi u neposrednoj blizini pećine. Pećina ima dva velika ulaza i mnoštvo manjih koji se nalaze na većoj visini ove stijenske mase. Unutrašnjost pećine još nije dovoljno istražena, a takođe je i veoma teško pristupačna. Najlakši prilaz pećini je upravo od sela Mačkići .
Ispod ulaza u pećinu na udaljenosti od 1 km se nalazi izvor riječice Banjice, koja je takođe čista i bistra planinska rijeka. Nizvodno niz ovaj riječni tok kod naselja Kljutići nalazi se Pravoslavna crkva koja na našim prostorima predstavlja jednu od najstarijih pravoslavnih bogomolja.