Мапа

Filter od

Рибник

Општина Рибник се налази у сјеверозападном дијелу Републике Српске и једна је од граничних и рубних општина овог дијела Републике Српске.

Рибник као насеље настао је на лијевој обали ријеке Рибник, која извире неколико километара јужно од самог населја. Статус општине Рибник први пут добија 1918. године. У Краљевини Југославији дио је Врбаске бановине.

Задобијањем статуса општине, Рибник се почео развијати и данас има крактер стабилне и економски самоодрживе средине.

У саобраћајно географском смислу простор општине Рибник се ослања на магистрални пут

(М-5) Бихаћ – Јајце који пролази једним дијелом општине у дужини од 17 км.

На овај путни правац наслања се путни правац Чађавица – Бања Лука. Овим путним правцем до Бања Луке се долази планинским асфалтним путем дужине 50 км.

Кроз Општину пролази асфалтни пут од посебног интереса за Републику Српску од Заблећа до Врбљани ( село које припада општини).

Туризам Рибник

Рибник – flyfishing