Prašuma „Lom“

Prašuma „Lom“ jedan je od 3 prašumska lokaliteta u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, i jedan od posljednjih tog tipa u Evropi. Ovaj rezervat, koji se nalazi na teritoriji opštine Drinić, osnovan je 1956. godine, Nalazi se na sjevernim padinama masiva planine Klekovače, na grebenu Lom-planine. Zauzima površinu od 297,8 hektara.