Klekovača

 

Klekovača je krečnjačka planina u zapadnom dijelu BiH sa najvišim vrhom Velika Klekovača (1962 m). Ona je najviša planina ovog dijela BiH. Okružuju je Srnetica (1375 m) , Grmeč (1604 m) , Osječenica (1791 m) i Lunjevača (1706 m).

Nalazi se na teritoriji Federacije BiH, jugoistočno od Bihaća, a prvo bliže mjesto Republike Srpske je Drinić. Granica entiteta ide preko vrha Velika Klekovača i spušta se klekovačkim grebenom do Male Kelokovače. Sjeverna strana pripada opštini Drinić, a južna Drvaru.

Visoka i gusta četinarska šuma raste do nadmorske visine od oko 1500 m, a potom prelazi u rjeđu bukovu šumu.

Sam vrh Klekovače obrastao je klekom, niskim rastinjem, pa se pretpostavlja da je po njemu planina i dobila ime.
Na Klekovači se može pronaći i rijetka alpska biljka runolist („Leontopodium alpinum“).

Tradicija planinarenja, alpinizma i skijanja na našim prostorima postoji preko sto godina, a turizam na ovoj planini obuhvata široku lepezu aktivnosti za ljubitelje raznih sklonosti – od planinara i alpinista do speleologa i orijentacista, ali je svima njima zajednička ljubav prema prirodi i provođenje vremena na svježem zraku.