Пећина Ледена

Ледена пећина се налази на 15 km од Рибника,  тачније у мјесту Вучија пољана. Унутрашањост ове пећине није још довољно истражена и такође представља један интересантан спелеолошки феномен. Пећина се налази на надморској висини од преко 1200 m и окружена је бујним четинарским шумама.

Име је добила због великих количина падавина које се сакупљају у самој пећини током зимских мјесеци и усљед ниских температура претварају у лед. Ове количине леда и снијега у унутрашњости пећине могу да се одрже и током љетних мјесеци .