Milići kroz istoriju

O životu na ovim prostorima svjedoče prisutni stećci koji se nalaze na cijeloj teritoriji opštine.

Iznad sela Gerovi postoje ostaci grada – tvrđave koji je, po predanju, polovinom XV vijeka izgradila Jerina (Irina), Srpska despotica grčkog porijekla, žena despota Đurađa Brankovića.

Opština Milići postojala je od 1945. godine u sastavu sreza Vlasenica.

Teritorijalnom reorganizacijom ukinuta je 1962. godine, da bi nakon izrade studije ekonomske opravdanosti, ponovo bila formirana 1992. godine.