Милићи кроз историју

О животу на овим просторима свједоче присутни стећци који се налазе на цијелој територији општине.

Изнад села Герови постоје остаци града – тврђаве који је, по предању, половином XV вијека изградила Јерина (Ирина), Српска деспотица грчког поријекла, жена деспота Ђурађа Бранковића.

Општина Милићи постојала је од 1945. године у саставу среза Власеница.

Територијалном реорганизацијом укинута је 1962. године, да би након израде студије економске оправданости, поново била формирана 1992. године.