Muzej rudarstva i Rajkov toranj

U srcu živopisnog gradića Milići posjetite stalnu postavku Muzeja rudarstva koje je u Domu rudara otvorena pvodom 50 godina postojanja kompanie „Boksit“.
Eksponati stalne postavke muzeja prate razvoj kompanije u prvih 50 godina postojanja.Postavku upotpunjuje arhiva audio i video zapisa te razni pisani dokumenti i grafikoni. najinteresantniji dio postavke su uzorci mineralnih sirovina kao i sredtva rada i zaštitna srestva korištena u proizvodnim procesima tokom 50 godina.
Uz neki okrepljujući napitak u kafe baru na vidikovcu Rajkov toranj (65m) uživajte u pogledu na nepregleno šumsko bogatstvo. Rajkov toranj,takođe, predstavlja dio muzejske postavke