Lovna regija Birač

Regija Birač obuhvata opštine Vlasenicu, Bratunac, Zvornik,Šekoviće, Miliće i Srebrenicu.
U regiji se nalaze slijedeća lovišta: Čauš, Birač, Mlađevac, Kozluk, Komić, Javor, Bišina, Borogovo i posebno lovište Sušica.
Lovišta u ovoj regiji su brdko-ravničarskog i brdsko-planinskog tipa.
Vrste divljači u ovoj regiji su: vuk, jazavac, tvor, lisica,divlja svinja, siva vrana i svraka.