Ловна регија Бирач

Регија Бирач обухвата општине Власеницу, Братунац, Зворник,Шековиће, Милиће и Сребреницу.
У регији се налазе слиједећа ловишта: Чауш, Бирач, Млађевац, Козлук, Комић, Јавор, Бишина, Борогово и посебно ловиште Сушица.
Ловишта у овој регији су брдко-равничарског и брдско-планинског типа.
Врсте дивљачи у овој регији су: вук, јазавац, твор, лисица,дивља свиња, сива врана и сврака.