Kulturno-istorijski kompleks „Detlak“

Kompleks se nalazi u opštini Derventa i čine ga manastirska crkva sa srednjovjekovnom nekropolom, ambarinama i pećinom. Ambarine u Donjem Detlaku čine 23 rupe u kamenu, smještene na kosoj kamenitoj stijeni u neposrednoj blizini pravoslavne manastirske crkve Svetog Ilije u Donjem Detlaku i lokalnog puta kroz Donji Detlak.

Pećina je udubljenje u stijeni koja su stvorena radom ljudskih ruku, a koja podsjećaju na oltarski prostor neke bogomolje. Najvjerovatnije da se na ovom lokalitetu nalazila monaška isposnica ili manji vjerski objekat.