Izletište Mlinska rijeka

Izviđačko-sportsko-rekreativni centar „Mlinska Rijeka“ je najveći rekreacioni centar u regiji i kao Međunarodni skautski Centar (proglašen 1998. godine) je ucrtan na svim Evropskim skautskim mapama. Nalazi se na 15-om kilometru regionalnog puta Čelinac-Prnjavor, a udaljen je od Banje Luke 28 km.

Površina Centra je 35 ha i ispresijecan je sa dva potoka Mlinskom Rijekom i Kobaltovim potokom. To je prirodni kompleks sa blagim i oštrim padinama, gdje je najviše zastupljena crnogorična šuma (bijeli i crni bor, smrča i duglazija). Kompleks je opremljen sa nadstrešnicama za odmor i rekreaciju, kamp placevima i parkinzima u dužini cijelog komleksa.

U ljetnom periodu u Mlinskoj Rijeci održavaju se razna sportska takmičenja, kao što su male školske olimpijade-opštinsko i regionalno takmičenje, opštinska liga malog fudbala, džipijada-OFF ROAD RALLS-prvenstvo BiH, tako da Mlinska Rijeka postaje centar okupljanja mladih i sportista.