Излетиште Млинска ријека

Извиђачко-спортско-рекреативни центар „Млинска Ријека“ је највећи рекреациони центар у регији и као Међународни скаутски Центар (проглашен 1998. године) је уцртан на свим Европским скаутским мапама. Налази се на 15-ом километру регионалног пута Челинац-Прњавор, а удаљен је од Бање Луке 28 km.

Површина Центра је 35 ha и испресијецан је са два потока Млинском Ријеком и Кобалтовим потоком. То је природни комплекс са благим и оштрим падинама, гдје је највише заступљена црногорична шума (бијели и црни бор, смрча и дуглазија). Комплекс је опремљен са надстрешницама за одмор и рекреацију, камп плацевима и паркинзима у дужини цијелог комлекса.

У љетном периоду у Млинској Ријеци одржавају се разна спортска такмичења, као што су мале школске олимпијаде-општинско и регионално такмичење, општинска лига малог фудбала, џипијада-OFF ROAD RALLS-првенство БиХ, тако да Млинска Ријека постаје центар окупљања младих и спортиста.