Posebno lovište Rupska rijeka

Posebno lovište kojim gazduje ŠG Čelinac.
Ukupna površina: 3.612 ha
Tip lovišta: brdsko
Nasmorska visina: 350 m do 840 m
Vrste divljači: srneća divljač, zec, divlja svinja.
Lovno tehnički i uzgojni objekti: otvorene čeke, hranilišta,
pojilišta.
Kontakt:
ŠG Čelinac
Tel: +387 (0)51 551 011