Dobojska ribolovna regija

 

U Dobojskoj ribolovnoj regiji zastupljene su isključivo ciprinidne vrste riba. Dobojska ribolovna regija obuhvata teritorije Grada Doboj i opština Derventa, Teslić i Petrovo. Na ribolovnim područjima  ove regije najzastupljeniji je ribolov na plovak, a koriste se još tehnike varaličarenje i dubinski ribolov.

Na području Grada Doboj ribolov se odvija na tokovima rijeka Bosna, Usora, Spreča, Rudanka i drugim manjim tokovima.

Ribolovno područje Dervenske opštine čini rijeka Ukrina, dok se na području opštine Teslić ribolov odvija na rijeci Usori, čiji gornji tok (do mjesta Studenac) karakteriše potočna pastrmka, dok su u donjem toku zastupljene ciprinidne vrste.

Ribolovna područja u Petrovu čini rijeka Spreča sa svojim pritokama, te manje Orlovo jezero.

Čitavo područje ove regije protkano je mnogim rijekama i potocima koji se slivaju sa okolnih planina što pogoduje razvoju svih vrsta ribolova. Najvažniji tok ove regije predstavlja rijeka Bosna koju miran tok, te lagan pristup svim dijelovima obale čine veoma atraktivnom za ljubitelje sportskog ribolova.