Crkva Sv. Josipa

Crkva Sv. Josipa na Palama sagrađena je 1911.godine, a župa je na Palama osnovana 1925. godine.

Crkva je izgrađena u planinskom stilu, isključivo od drveta, tako da predstavlja jedinu drvenu crkvu u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Uz crkvu je sagrađen i župni dvor.