Romanijske pećine

Pećina Orlovača je jedan od najljepših bisera koje je milionima godina vajala i stvarala Božja ruka. Njen nakit je unikatan i neponovljiv. To su neopisive, skrivene ljepote, u kojima se stalagmiti, stalaktiti i halaktiti smjenjuju sa fragmentima koralnog i aragonitnog nakita i jedinstvenim pećinskim stubovima, koji podsjećaju na antičke i renesansne dvorce i spomenike različitih boja. Uljepšana je nizovima draperija najtananijeg izgleda i najrazličitijih formi i oblika. Potpun pejzaž obogaćuju prekrasni salivi poput okamenjenih vodopada, koloritno dajući pećini savršen ambijentalni dizajn. Orlovača je izvanredan speleološki objekat u kome je živio pećinski medvjed (ursus speleus ) prije više od 16.000 godina. Pećina je stanište i najuugroženije grupe sisara u Evropi, slijepog miša (micros hipoptrea).

Novakova pećina nalazi se u strmim liticama Romanije, a čuvena je po hajduku Starini Novaku.

Pećina Ledenjača nalazi se na izvoru Mokranjske Miljacke. Led u ovoj pećini često se zadrži i preko ljeta, pa se u najtoplijim ljetnim mjesecima u Ledenjači možete osjećati kao usred zime.

Pećina Lipovac, u koritu Miljacke, još uvijek je nedovoljno istražena, ali je i kao takva zanimljiva za posjetioce, posebno one željne atraktivnih fotografija.