Svetište Kondžilo

Svetište Kondžilo koje se nalazi u Komušini udaljeno je od grada Teslića 20 kilometara u pravcu Blatnice. Svake godine na blagdan Velike Gospe ili “Gospojinu”, preko 20.000 posjetilaca iz čitavog svijeta dolaze na ovo mjesto da bi kroz procesiju pratili sliku Gospe Kondžilske za koju se vezuju mnogobrojna čuda.

Kondžilo je već preko dvije stotine godina mjesto hodočašća, u prvom redu katolika, ali i vjernika pravoslavne i islamske vjere i kao takvo predstavlja jedinstveno svetište u regionu.