Borja

Planina Borja je smještena na jugoistoku, zapadnog dijela Republike Srpske. Prirodni i klimatski uslovi planine Borje pružaju mogućnosti za aktivan odmor, rekreaciju, pripremu sportskih ekipa i programirani godišnji odmor. Snijeg na Borji je dobrog kvaliteta i dugo se zadržava, a brojne planinske strane predstavljaju terene na kojima je moguće nordijsko skijanje i naročito alpsko skijanje zbog dobrog nagiba strana.

U podnožju Borja nalazi se manastir Liplje koji datira iz XIII vijeka i do njega se dolazi kroz živopisne četinarsko-listopadne šume, izuzetno pogodne za rekreaciju i šetnju.