Turistička organizacija Teslić

Tel: 053/ 430 – 058

Fah: 053/ 430 – 058

e-mail: turistorg@opstinateslic.com

Adresa: Karađorđeva bb

http://www.turistteslic.org