Мапа

Filter od

Србац

Обилује изузетним природним љепотама и богатствима, развој туризма базира се углавном на природним мотивима.
Оно што општину Србац чини интересантном страним и домаћим туристима, у погледу природних вриједности, су подручја Бардача и Мотајица.

Преостала барска подручја у Европи веома су интересантна, данас већ веома заступљеној, групи туриста орјентисаних на еко-туризам. Зато је Бардача као специфичан природни феномен, поред Хутовог блата, врло значајан и нимало занемарљив туристички ресурс.

Неки од садржаја, туристичких производа и услуга које Бардача може понудити су: спортско-рекреативни туризам, конгресни туризам, риболов, фотосафари, гастро понуда, стазе за шетњу, школе у природи, ђачке екскурзије, разне манифестације, викенд и камп насеља, научно-истраживачки центар, ликовно-еколошка колонија, сакупљање љековитог биља, и др. Бардача такође посједује објекте за риболов, рекреацију и забаву.

Почетна страна