Srbac kroz istoriju

U bronzanom i željeznom dobu, Panoni stvaraju utvrđena naselja na brežuljcima, zvane “gradine“. Tom periodu pripada i naselje Donja Dolina, koja je bila važan trgovački centar, a danas jedan od izuzetno značajnih arheoloških lokaliteta.

O događajima na ovom području poslije raspada Zapadnog Rimskog Carstva (465. godine), pa sve do X i XI vijeka, sačuvano je malo podataka. Godine 1463/64. ovo područje ulazi u sastav novostvorene Bosanske (Jajačke) banovine, koju je tada osnovao ugarski kralj Matija Korvin, a padom pod osmanlijsku vlast 1535/36. godine, ulazi u sastav kobaškog kadiluka, banjalučkog elajeta i Sandžak-Bosne.

Naselje Svinjar postojalo je i prije turskih osvajanja i nalazilo se na brdu, istočno od današnjeg Srpca. Na karti „Ilirikum“, izrađenoj u Beču 1572. godine upisano je pod imenom „Zwynar“ (Svinjar).

U periodu između dva svjetska rata srbačko područje bilježi izvjestan razvoj, posebno trgovine i eksploatacije drvne mase sa Motajice. Godine 1933. naziv mjesta Svinjar promjenjen je u današnji Srbac.

Poslije Drugog svjetskog rata, po prvi put se ovo područje ujedinjuje u jednu administrativno-teritorijalnu cjelinu sa organima lokalne uprave. Godine 1958. Srbac je postao opštinski centar i gravitaciona zona okolnih naselja.