Rijeka Lim

Rijeka Lim nastaje u podnožju Prokletija kao otoka iz prelijepog Plavskog jezera, na 999 m nadmorske visine. Svojim tokom prolazi kroz gradiće-varoši Andrijevicu, Berane, Bijelo Polje, Prijepolje, Priboj i Rudo, a u podnožju Međeđe na 299 mnv, svoj put završava kao pritoka Drini. Prolazi kroz predjele koje nijednom rječju ne možemo opisati, nešto veličanstveno što se samo vizuelno može doživjeti, sa čamca na moćnoj rijeci.