Посебно ловиште Рупска ријека

Посебно ловиште којим газдује ШГ Челинац.
Укупна површина: 3.612 ha
Тип ловишта: брдско
Насморска висина: 350 m до 840 m
Врсте дивљачи: срнећа дивљач, зец, дивља свиња.
Ловно технички и узгојни објекти: отворене чеке, хранилишта,
појилишта.
Контакт:
ШГ Челинац
Тел: +387 (0)51 551 011