Posebno lovište Romanija

Posebnim lovištem Romanija gazduje ŠG Romanija.

Površina: je 12.772 ha
Tip: planinsko.

Vrste divljači koje su zastupljene u lovištu: srna, medvjed, zec, vuk, divlja svinja, kuna zlatica, kuna bjelica, jazavac, lještarka, jarebica, jastreb, golub, sova.
Kontakt:
ŠG Romanija, Sokolac
Tel: +387 (0)57 862 936