Crkva svetog Proroka Ilije u Sokocu (Romanijska Lazarica)

Crkva je građena od 1876. do 1882. godine. Aprila 1941. godine crkvu su bombardovali njemački avioni i tom prilikom u požaru je stradao životopis i ikonostas sa crkvenim inventarom. 1967. godine obnovljeni su i crkva i parohijski dom, a malo osvećenje crkve izvršio je, na Pokrov 1971. godine mitropolit Dabrobosanski Vladislav. Tokom rata u BiH crkva Sv. proroka Ilije postala je saborna, a odlukom mitropolita Nikolaja nazvana je Romanijska Lazarica. Od tada, u nedelju po Vidovdanu, na nivou eparhije, kod crkve se održava duhovni sabor posvećen Vidovdanu.