Mapa

Filter od

Novo Goražde

Opština Novo Goražde nastala je podjelom predratnog jedinstvenog Goražda 1994. godine, a verifikovana nakon Dejtonskog Mirovnog Sporazuma, 1995. godine. Ovaj izrazito brdsko planinski kraj nalazi se ispod istočnih obronaka Jahorine na nadmorskoj visini između 335 – 1300 metara. Rijeka Drina, karakteristična po izuzetnoj kvaliteti vode i specifičnosti ribljeg fonda, kroz opštinu protiče u dužini od 10km. Takođe, Drina je rijeka na kojoj se održavaju mnoge manifestacije i sportska takmičenja.

Područje opštine Novo Goražde veoma je bogato sa divljači, koje su karakteristične za ovo podneblje, a to su: divlja svinja, zec, vuk, srndać, lisica i divlja patka. Lovište pored domaćih ljubitelja lova posjećuju i lovci iz susjednih opština i država.

Kao trgovačko središte i gradsko naselje, najdirektnije vezano uz Dubrovačku karavansku trgovinu, Goražde se pominje 1379. godine, a kao otvoren grad 1444. godine. Za postanak, opstanak i razvoj ovog kraja najzaslužnije je srednjovijekovno utvrđenje Samobor, kula Herceg Stefana Vukčića Kosače. Dvije godine kasnije, 1446. godine, Herceg Stefan, desetak kilometara uzvodno, u Donjoj Sopotnici, gradi crkvu Sv. Georgija. U periodu od 1519. do 1521. godine u njoj je radila ćirilična štamparija, druga po starini na Balkanu, a prva na prostorima današnje BiH.