Некрополе са стећцима у Убоском

У раном средњем вијеку територија данашње општине Љубиње припадала је великој раносредњовјековној жупи Попово, тако да некрополе датирају између XIV и XV вијека.

Некропола са стећцима на Љељен гробљу (Убоско 2) налази се у посједу Српске православне црквене општине у Љубињу. Некропола Убоско 2 налази се скоро у средини самог поља на равном терену. За неколико уочених и забиљежених градина и тумула претпоставља се да су из бронзаног или гвозденог доба. У некрополи Убоско 2 на површини од око 22 x 10 m, налазе се 32 стећка. Централно мјесто заузима украшени сљемењак са постољем, а око њега су релативно правилно распоређени остали украшени стећци, који су груписани у централном и сјеверозападном рубном дијелу некрополе.

У другој половини XX вијека уз некрополу стећака развило се мање православно гробље са каменим крстовима који нису нарушавали цјеловитост некрополе.