Stara crkva u Ljubinju

Crkva u Ljubinju je napravljena 1866. god. Crkva je građena od kamena, ima zvonik na preslicu sa tri zvona, jedno je oštećeno u toku 1941. god. (2 svjet. rat). Crkva je prekrivena sa crijepom, više puta je obnavljana, kao i zadnji put 1998.
Unutrašnjost crkve je vrlo loša, zidovi su propali, plafon je ispucao i pukotine su vidljive. Drveni ikonostas popunjen je sa ikonama na platnu, koje se završavaju Hristovim Raspećem. Posebnu vrijednost ima sv. Jevanđelje sa srebrnim okovom, koje je teško jedanaest kilograma. To je crkva dobila iz Rusije zajedno sa srebrenom litijom na kojoj je lik Hrista i Bogorodice, prilog Zorke Radonjić 1901. god. Uz crkvu je napravljena školska zgrada 1878. god. 1959. god. zgrada je nacionalizovana, a 1992. god. vraćena je crkvi, da bi 1998 zgrada bila renovirana.