Nekropole sa stećcima u Uboskom

U ranom srednjem vijeku teritorija današnje opštine Ljubinje pripadala je velikoj ranosrednjovjekovnoj župi Popovo, tako da nekropole datiraju između XIV i XV vijeka.

Nekropola sa stećcima na Ljeljen groblju (Ubosko 2) nalazi se u posjedu Srpske pravoslavne crkvene opštine u Ljubinju. Nekropola Ubosko 2 nalazi se skoro u sredini samog polja na ravnom terenu. Za nekoliko uočenih i zabilježenih gradina i tumula pretpostavlja se da su iz bronzanog ili gvozdenog doba. U nekropoli Ubosko 2 na površini od oko 22 x 10 m, nalaze se 32 stećka. Centralno mjesto zauzima ukrašeni sljemenjak sa postoljem, a oko njega su relativno pravilno raspoređeni ostali ukrašeni stećci, koji su grupisani u centralnom i sjeverozapadnom rubnom dijelu nekropole.

U drugoj polovini XX vijeka uz nekropolu stećaka razvilo se manje pravoslavno groblje sa kamenim krstovima koji nisu narušavali cjelovitost nekropole.