Mркоњић град кроз историју

Насеље Мркоњић Град је на садашњем мјесту настало 1593. године, када је ту свој вакуф (задужбину), подигао кизлар-ага Ђукановић (у народу познат као Крзлар-ага), поријеклом из оближњих Котлина. Он је узет као „данак у крви“.

Град 1925. године мијења име у Мркоњић Град, у знак сјећања на српског владара Петра I Карађорђевића који је као Петар Мркоњић учествовао у босанско-херцеговачком устанку 1875. године.

Након аустроугарске окупације 1878. године, град почиње интензивније да се развија. Модерније се организује просвјетни и административни живот, покреће се експлоатација бакра у Сињакову, граде се путеви и сл. Овај период карактерише добро развијен ковачки занат и трговина.

Током II свјетског рата, партизанске јединице су ослобађале Мркоњић Град укупно 39 пута, што је јединствено у читавој бившој Југославији.