Manastir Dragaljevac

Manastir Dragaljevac, nalazi se na devetom kilometru od magistralnog puta Bijeljina-Brčko u selu Gornji Dragaljevac. Podignut je 1909. godine, a crkva posvećena Svetim apostolima Petru i Pavlu je četvrta crkva na ovom mjestu. Smatra se da su prve tri bile brvnare, slične mnogima u Srbiji, a gradnja prve vezuje se za 15. vijek.

Za zvona ove crkve, koja su rađena u Temišvaru, kaže se da su najčuvenija u okolini, zvučna i akustična, a narod ovog kraja vjeruje da imaju i moć da spriječe vremenske nepogode jer grad nikad nije napravio štetu u Dragaljevcu. Crkve predstavlja imitaciju patosa crkve Svete Sofije u Carigradu.

Sama crkva je krstolika, a kompletan hram urađen je u duhu srpsko-vizantijskog graditeljstva. Crkvu je 1954. godine oslikao Čeh Karlo Macek. Pored crkve je i mala kuća koja datira još iz turskog vremena i služila je kao konak za vjernike. U toku je obnova i ove crkve a sagrađen je i novi konak.