Mapa

Filter od

Ljubinje

Ljubinje je administrativna jedinica sa dugim istorijskim trajanjem. U pisanim izvorima prvi put se pominje 1404.godine.

Nekropole sa stećcima u Uboskom- U ranom srednjem vijeku teritorija današnje opštine Ljubinje pripadala je velikoj ranosrednjovjekovnoj župi Popovo, tako da nekropole datiraju između XIV i XV vijeka.

Nekropola sa stećcima na Ljeljen groblju (Ubosko 2) nalazi se u posjedu Srpske pravoslavne crkvene opštine u Ljubinju. Nekropola Ubosko 2 nalazi se skoro u sredini samog polja na ravnom terenu. Za nekoliko uočenih i zabilježenih gradina i tumula pretpostavlja se da su iz bronzanog ili gvozdenog doba. U nekropoli Ubosko 2 na površini od oko 22 x 10 m se nalazi 32 stećka. Centralno mjesto zauzima ukrašeni sljemenjak sa postoljem, a oko njega su relativno pravilno raspoređeni ostali ukrašeni stećci, koji su grupisani u centralnom i sjeverozapadnom rubnom dijelu nekropole.

U drugoj polovini XX vijeka uz nekropolu stećaka razvilo se manje pravoslavno groblje sa kamenim krstovima koji nisu narušavali cjelovitost nekropole.