Kneževo kroz istoriju

Područje opštine Kneževo bilo je naseljeno i u davnim vremenima, vjerovatno još u neolitu. Izvjesno je da su ovo područje naseljavali stanovnici ilirskog porijekla, koji su se kasnije miješali sa Keltima i drugim doseljenicima, uključujući i slavenska plemena. Među rimskim nalazima su i ostaci bazilike starohrišćanskih crkvi u selima Imljani i Javorani koji ukazuju na značajan stepen naseljenosti i kulturne razvijenosti.

Ispod drumskog puta, koji je vodio iz Banje Luke prema Kneževu i dalje, u selima Kostići i Rađići, otkrivena je rimska opeka što ukazuje da se radi o stražarnicama uz rimske ceste. Prisutni su i tragovi spomenika – stećaka – uspravne kamene ploče ukrašene slikama i reljefima (selo Baština, Mramorije u Kobiljoj i na Baricama u selu Borak).