Gradska vijećnica

Vijećnica je smještena uz samu obalu rijeke Une, u blizini  mosta, u zoni graničnog prelaza sa Republikom Hrvatskom.