Crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Koprivni

Najstariji pravoslavni hram je Crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Koprivni  sagrađena  1874. godine. O izgradnji najstarije crkve na području opštine Modriča svjedoči i priča o njenom nastanku koju mještani ovoga sela prenose sa koljena na koljeno. Naime, graditelj crkve u Koprivni je bio izvjesni Stajo Stajić koji je odlučio da sagradi crkvu ne onakvu kakvu su tadašnji turski vladari odobrili, nego veću i bolju.