Brod kroz istoriju

Istorijski počeci prvih naseobina na području teritorije opštine Brod sežu daleko u prošlost. U praskozorje ljudske civilizacije, na potezu između Vučjaka i Save pojavile su se još prije osamnaest hiljada godina prve naseobine ljudi. Najstariji nalazi su oni nađeni na Kadru, između Brusnice i Svilaja, ali mnogo ne zaostaju ni tragovi nađeni u Grku, Podnovlju, Derventi, Bijelom Brdu i Klakaru – rimsko utvrđenje u obliku četverougaonog tornja.

Arheolozi su tokom dvadesetog vijeka pronašli veći broj kamenih i koštanih ostataka «lovačke kulture» na području Brodske opštin