Mapa

Filter od

Vlasenica

Svojim geografskim položajem i nadmorskom visinom od 688 metara, Vlasenica spada u red brdsko-planinskih gradića.

Vlasenica spada i među najstarija naselja u Republici Srpskoj, BiH jer se pod imenom Birač javlja još u XIII vijeku. Opština Vlasenica smještena je na području srednjeg Podrinja, u mjestu gdje počinju prvi usponi ka obroncima Javor planine i dalje ka Romaniji. Dokazi njene rane naseljenosti su nekropole stećaka, ostaci utvrda i hramova te starih srednjovjekovnih gradova kao što su Veledin, Komić grad-Jerinin grad, Perin grad uz kanjone rijeka Drinjače i Lukavice, a pristupačni posjetiocima uređenim planinarskim stazama.

Karakteristično obilježje ovog kraja su visoke i guste šume, koje s ostalim ljepotama i bogatstvima daju posebnu draž Vlasenici, a pretpostavlja se da je sadašnje ime grad dobio po travi vlasulji, rasprostranjenoj u okolini. Planina Javor je vazdušna banja sa živopisnim vidicima odakle se pruža pogled kilometrima daleko gdje je lokalitet Javorova poljana prilagođen skijašima početnicima i najmlađima u okviru Ski centra Igrišta.