Vlasenica kroz istoriju

Okolina Vlasenice je po svim poznatim izvorima bila stalno naseljena od praistorijskih dana, pa sve do danas, o čemu, pored ostalih, svjedoči i nekropola s humkama na lokalitetu Šosari, brojne druge nekropole (71), stećci (1595 – 65 reljefno dekorisani i jedan s natpisom), ostaci naselja, starih gradova, srednjovjekovnih puteva.

Vlasenica spada među najstarija naselja u BiH jer se pod imenom Birač javlja još u XIII vijeku. Istorijski posmatrano, područje Birča je i od ranije poznato, a dokaz njegove rane naseljenosti su i ostaci brojnih naselja, utvrda, hramova, spomenika, nekropola, stećaka, starih srednjovjekovnih gradova kao što su Veledin, Komić grad-Jerinin grad, Perin grad. Pomenuti lokaliteti, uz kanjone rijeka Drinjače i Lukavice, vodopade Skakavac, Vrelo i Sedrica, povezani su i pristupačni u toku cijele godine, zahvaljujući vlaseničkom Planinarsko-ekološkom društvu «ACER» čiji su članovi markirali oko 150 km planinarskih staza na teritoriji opštine Vlasenica.