Srednjovjekovni grad Veledina

Na oko 10 km jugozapadno od današnjeg gradskog jezgra Vlasenice, nadomak sela Grabovica, Đurići i Mišari, nalaze se ostaci posebno zanimljivog srednjovjekovnog grada Veledina. Po legendi, grad su osnovali i naseljavali Mađari, sve dok prilikom turskih osvajanja ovih krajeva nije pao pod njihovu vlast.