Mapa

Filter od

Šamac

Opština Šamac nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Republike Srpske i zahvata centralni dio Posavine. Zbog izuzetno povoljnog položaja koji ima, zauzima izuzetno važan strateško – geografski položaj u ovom dijelu jugoistočne Evrope.

Udaljen je oko 10 km magistralnim putem od autoputa Beograd – Zagreb.Povoljan geografski položaj pruža mogućnost razvoja tranzitnog turizma. Na rijeci Savi izgrađen je robno-transportni centar „Luka“ sa pristaništem, sa čvorištima kopneno – riječnih vidova transporta.

Grad Šamac predstavlja značajnu tačku i željezničkog saobraćaja jer kroz njega prolazi pruga Ploče – Sarajevo – Šamac i dalje preko graničnog prelaza do Vinkovaca (u Republici Hrvatskoj), a zatim dalje prema Zapadnoj Evropi.

http://www.turizamsamac.org/