„Roadshow“ u Istambulu

Datum: utorak, 11 oktobra, 2022
Kategorija: Nekategorizovano
U saradnji sa Spoljnostrgovinskom komorom BiH, USAID Developing Sustainable Tourism in Bosnia & Herzegovina – Turizam projekta održivog turizma u BiH i Asocijacijom Turskih putničkih agencija (TURSAB) i Turkish Airlines- učestvujemo na roadshow koji se održava od 10. do 12. 10.2022. godine u Istanbulu.
Svoju ponudu predstaviće tržištu Turske predstavnici Olimpijski centar Jahorina turističke agencije Lux Travel Trebinje i Friend Travel Trebinje iz Trebinja.
Navedeni roadshow ima za cilj razvoj i rast BiH prodajne mreže kroz direktne susrete (B2B) s turskim odlaznim turooperaterima i putničkim agencijama. Takođe, roadshow će obuhvatiti i prezentaciju BiH i Republike Srpske kao atraktivne destinacije kroz čitavu godinu.