„Roadshow“ у Истамбулу

Датум: уторак, 11 октобра, 2022
Категорија: Некатегоризовано
У сарадњи са Спољнострговинском комором БиХ, USAID Developing Sustainable Tourism in Bosnia & Herzegovina – Turizam пројекта одрживог туризма у БиХ и Асоцијацијом Турских путничких агенција (TURSAB) и Turkish Аirlines- учествујемо на roadshow који се одржава од 10. до 12. 10.2022. године у Истанбулу.
Своју понуду представиће тржишту Турске представници Olimpijski centar Jahorina туристичке агенције Lux Travel Trebinje и Friend Travel Trebinje из Требиња.
Наведени roadshow има за циљ развој и раст БиХ продајне мреже кроз директне сусрете (B2B) с турским одлазним турооператерима и путничким агенцијама. Такође, roadshow ће обухватити и презентацију БиХ и Републике Српске као атрактивне дестинације кроз читаву годину.