Ову седмицу обиљежили смо два веома значајна датума: Свјетске дане шума и вода !!

Датум: четвртак, 25 марта, 2021
Категорија: Новости

Када пијемо воду, пишемо у свеску или градимо кућу не размишљамо о шумама и води, а потребни су нам у многим животним аспектима.

За Свјетски дан шума, Уједињене Нације, прогласиле су 21. март, а овогодишња тема је „Обнова шума: пут опоравка и благостања“. Обнављање и одрживо газдовање помажу у рјешавању проблема климатских промјена и биодиверзитета, такође производе робе и услуге подстичући економску активност која ствара радна мјеста и побољшава живот.

Свјетски дан вода, 22. март 2021. године обиљежиће се путем интернета, а вредновање воде главна је тема. Вода има велики значај за домаћинства, храну, културу, здравство, образовање, економију и интегритет нашег природног окружења. Стога вреднујмо, заштитимо, оживимо и представимо наша природна богатства, уз осврт на УН деценију Екосистема (2021. – 2030.).

На 10км од Бање Луке и Лакташа

– термалне воде Републике Српске-

Парк шума Слатина се територијално налази у општини Лакташи, сјевероисточно од Бања Луке, у централном дијелу насеља Слатина и дио је Комплекса Бање Слатина. Лоцирана је на 10км од општинских центара Бање Луке и Лакташа и представља заштићено подручје са одрживим коришћењем природних ресурса намјењено за провођење здравствених и превентивних програма, за едукацију, одмор и рекреацију.

Под управом је Завода за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“.

Очувани шумски еко-системи, велика пејзажна вриједност, богатство хидрологије, богатство рељефа, атрактивности ширег и ужег подручја и лака доступност одлике су овог простора, али и историја кориштења термалних вода далеко у прошлост досеже.

Први трагови о термалним водама на овом подручју назиру се на записима старих Римљана, а у многим путописима, који датирају из 17. и 18. вијека, помињу се и термална купатила изграђена у непосредној близини ријеке Врбас у Бања Луци. У самом центру градића Лакташи налази се истоимена бања, а љековито врело од давнина је привлачило наше претке што потврђују археолошка истраживања и римски новчићи из другог, трећег и четвртог вијека.

Обичај „даривања“ воде новцем, познат је и у данашње вријеме!