Национални парк Дрина

Национални парк”Дрина” је најмлађи национални парк и ново заштићено подручје у Републици Српској и БиХ, који је основан 2017.године. Налази се на територији општине Сребреница и захвата површину од 6.315,32 ha.

Налази се на лијевој обали ријеке Дрине, од бране у Перућцу до границе са општинама Рогатица и Вишеград.

Основне вриједности Националног парка „Дрина“ су станишта ендемичних и реликтних биљних врста, прије свега Панчићеве оморике те клисурасто-кањонска долина ријеке Дрине и њених притока. Ово подручје чини јединствени комплекс, односно дио динарске Старовлашко-рашке висије.

Панчићева оморика (Picea omorika) је ендемична и терцијарно реликтна врста. Некада је ова врста била широко распрострањена у Европи, а данас је њен ареал ограничен на простор око средњег тока Дрине. У БиХ је распрострањена на подручју општина Рогатице, Сребренице, Фоче, Чајнича и Вишеграда.

Изузетан диверзитет флоре се огледа у присуству око 635 такса васкуларне флоре.

Такође, диверзитет фауне је изузетно вриједан. Посебно значајне врсте су мрки медвјед(Ursus arctos), дивокоза (Rupicapra rupicapra) и сури орао (Aquilachrysaetos).

Контакт: НП Дрина