Mrkonjička lovna regija

Mrkonjička regija se prostire na područiju opština: Mrkonjić Grad, Šipovo, Ribnik i Drinić. Obuhvata 5 lovišta i to: Lisina, Drinić, Ribnik,Klekovača i Šipovo.
Lovišta u ovoj regiji su brdsko-planinskog tipa.
Vrste divljači u ovoj regiji su: srna, divlja svinja, mrki medvjed, vuk, veliki tetrijeb, lještarka, ris, divlja mačka, kuna zlatica,jazavac, lisica, vjeverica i vidra, šumska šljuka, sova buljina, šumska sova, škanjac mišar, sokolovke, tetrijeb.