Motel New Sanatron

Adresa: Kulska obala 2

Novi Grad

Tel: +387 (0) 52 751 335

email: info@newsanatron.com

web: https://www.facebook.com/motelandrestaurant/

Broj zvjezdica: 2

Broj kreveta: 16

Broj soba: 10

Posjeduje: